Tarieven en Betalen

De prijs die u betaalt voor uw behandeling door de tandarts is opgebouwd uit:

  • Verrichtingen (behandelcodes), en
  • techniekkosten

De tarieven voor de verrichtingen worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald. Deze tarieven zijn dan ook bij iedere tandarts in Nederland hetzelfde. Voor een overzicht van de tarieven en codes van de verrichtingen in 2021 vindt u hier.

De prijs die u betaalt voor uw behandeling bij de mondhygiëniste of preventie-assistente is gebaseerd op vastgestelde codes en tarieven. Een aantal codes worden geregistreerd per tijdseenheid (bijvoorbeeld per 5 minuten), of per element. Deze tarievenstaan bij de kopjes ‘preventieve mondzorg’ (M-codes) en ‘tandvleesbehandeling’ (T-codes).

KOSTEN EERSTE AFSPRAAK
De kosten voor uw eerste afspraak vindt u hier.

BEGROTING
In samenspraak met u stellen wij een behandelplan op voor de lange termijn. Afhankelijk van de conditie van uw gebit is dit plan korter of uitgebreider. Dit plan wordt mondeling met u besproken, waarbij de voor- en nadelen aan bod komen en ook de kosten. De tandarts zal indien gewenst voorafgaand aan een behandeling voor u een begroting opstellen. Dit is standaard bij een begroting vanaf €150. De begroting krijgt u digitaal toegestuurd. Het plan wordt pas uitgevoerd als u hiermee instemt (informed consent). Zo weet u vooraf welke kosten u achteraf kunt verwachten.

VERGOEDINGEN
Voor kinderen tot 18 jaar valt de tandheelkundige zorg in het basispakket. U krijgt hiervan dan ook geen rekening. Uitzonderingen zijn code M05 en kroon- en brugwerk bij kinderen.

Vanaf 18 jaar wordt tandheelkundige zorg alleen vergoed als u hiervoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Welke behandelingen vergoed worden en tot welk bedrag er vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar. U kunt dit nalezen in de polisvoorwaarden.

Tips voor het afsluiten van een tandartsverzekering vindt u hier.

NOTA’S

De financiële afhandeling van het tandartsbezoek wordt verzorgd door Infomedics. U ontvangt de nota dan ook van hen. Infomedics heeft een jarenlange ervaring met de debiteurenadministratie voor zorgverleners en ook Tandheelkundig Centrum Kethel vertrouwt Infomedics dat toe.

Het betalingstraject van Infomedics is als volgt: Tandheelkundig Centrum Kethel stelt een factuur op en stuurt deze in naar Infomedics. Infomedics zoekt uit voor welk deel u verzekerd bent. Dit deel wordt door uw verzekeraar via Infomedics naar de tandarts overgemaakt. Voor het resterende deel van de rekening dat uw verzekering niet vergoedt, ontvangt u van Infomedics een nota. U betaalt deze nota aan Infomedics en Infomedics betaalt dit uiteindelijk aan uw tandarts.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Het is belangrijk dat u uw nota binnen deze termijn betaalt, om extra kosten te voorkomen.

Voor vragen over uw nota of meer informatie over de werkwijze van Infomedics, kunt u kijken op: www.infomedics.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met het Contact Center van Infomedics via telefoonnummer 036 – 20 31 900.