De Praktijk

Tandheelkundig Centrum Kethel is een moderne tandartsenpraktijk aan de Koekoekslaan 41 te Schiedam.

ONZE MISSIE

In onze praktijk vindt u hoogwaardige tandheelkunde, uitgevoerd met een glimlach. We willen onze patiënten leren kennen en maken graag een praatje. Wij gaan een duurzame relatie aan, waarbij wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Transparantie over behandelopties en tarieven staan bij ons voorop. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van beproefde technieken en inzichten, zodat uw gebit duurzaam verbeterd en onderhouden wordt. Waarbij preventie van mondziekten op de lange termijn een belangrijk onderwerp is.

ONZE FILOSOFIE

“Wij werken met een lach voor uw lach! Met duurzaamheid als uitgangspunt voor uw mondgezondheid en onze behandelrelatie.”

KWALITEIT

In de praktijk vinden wij kwaliteit erg belangrijk. Wij werken daarom zoveel mogelijk evidence-based (behandelingen die bewezen effectief zijn). Hiervoor worden de richtlijnen van de beroepsvereniging KNMT geïmplementeerd in de praktijk.

De tandartsen zijn ingeschreven in het KRT welke de bij- en nascholing registreert. Binnen het hele team wordt het volgen van scholing gestimuleerd.

Als praktijk geloven wij erin dat een gezonde mond het best bereikt en behouden kan worden door preventie. Het regelmatig zelf reinigen van het gebit draagt een aanzienlijk deel bij aan de preventie van mondziekten. Vaak blijft er echter tandplaque en tandsteen aanwezig welke de mondhygiëniste en preventie assistente periodiek kunnen verwijderen. Tevens kunnen zij u helpen en bijsturen ten behoeve van het bereiken van een adequate mondhygiëne.

Voor kinderen die geplaagd worden met het regelmatig aanwezig zijn van “gaatjes”  in het gebit, raden wij aan periodiek een afspraak in de plannen bij de preventieassistente. Zij zal de kinderen leren om samen met de ouders de mondhygiëne tot een dusdanig niveau te brengen dat de kans op “gaatjes” kleiner wordt. De tandarts blijft de regie houden. Om de mondgezondheid van kwetsbare kindergebitten onder controle te brengen en te houden, wordt er gewerkt volgens de Gewoon Gaaf methode.

Bij ons vindt u:

– een ervaren team bestaande uit twee tandartsen, een mondhygiënist, twee preventie-assistente, en assistenten.
– continue zorg op maat door een vaste behandelaar
– aandacht en zorg voor patiënten van alle leeftijden
– behandelplan in samenspraak
– doelmatige, doelgerichte zorg met een fraai resultaat
– reguliere controles, behandelingen en specialistische zorg
– serieuze zorg met een glimlach