Ons Behandelaanbod

WERKWIJZE

Inschrijving
Na uw inschrijving bij onze praktijk, plannen wij zo snel mogelijk een afspraak met u in.

Bij deze afspraak nemen wij een gezondheidsvragenlijst met u door, bekijken wij de gegevens van uw vorige tandarts, bespreken wij uw verwachtingen en bekijken wij uw mond. Indien nodig worden ook foto’s gemaakt. Na de intake stellen wij een behandelplan op. Hierin geven wij advies over de behandelingen of zorg om uw mondgezondheid goed te houden, en waar nodig te verbeteren.

Vanaf het moment dat de eerste afspraak heeft plaatsgevonden, bent u patiënt van onze praktijk en staan wij voor u klaar voor vragen, spoed (oa pijnklachten) en uiteraard reguliere controles.

Behandelplan – begroting & informed consent
Wij stellen aan de hand van de controles en foto’s een behandelplan voor u op. Afhankelijk van uw mondgezondheid is dit plan korter of uitgebreider. Wij geven ons advies en bespreken hierbij de voor- en nadelen van de behandelingen die wij aanraden.

Bij grotere behandelplannen (waarmee ook hogere kosten gemoeid gaan), sturen wij u altijd digitaal een begroting op, zodat u deze thuis rustig kunt bekijken. Behandelingen vinden pas plaats als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze manier van werken heet informed consent.

Halfjaarlijkse controle – preventie
Wij raden iedereen aan 2 keer per jaar bij ons langs te komen voor een controle door de tandarts. Er zal ook met u afgestemd worden wat de frequentie van het bezoek aan de mondhygiëniste of preventie-assistente zal is.

De tandarts is een Universitair geschoolde en BIG geregistreerde professional welke binnen de praktijk het vak in de volle breedte uitoefent met de mogelijkheid specifieke behandelingen te verwijzen of te delegeren.

De mondhygiëniste is een HBO geschoolde professional welke binnen de praktijk de taak heeft:
-behandelen van de ziekte parodontitis samen met de tandarts.
-uitvoeren van tandvlees- en tandsteen behandelingen in gebitten waarbij het tandsteen zich dieper onder het tandvlees bevindt.
-geven van instructie om de mondhygiëne op niveau te brengen en te houden.
-aanbrengen van sealants bij kinderen.
-begeleiden van kinderen met een hoog risico op “gaatjes” in het gebit.

De preventieassistentie is een MBO opgeleide tandartsassistente met minimaal 3 jaar werkervaring. Zij heeft tevens met succes de leerweg voor preventie assistente afgerond. Binnen de praktijk heeft zij de taak om;
-tandsteen te verwijderen dat zich boven of niet dieper dan 3mm onder het tandvlees bevindt.
-het geven van poetsinstructie aan kinderen en volwassenen.
-afdrukken te maken van het gebit tbv het vervaardigen van bleeklepels, anti-knarsplaatjes etc.

BEHANDELINGEN
Mondhygiëne-tandvleesproblematiek – parodontitis
Angstbegeleiding
Wortelkanaalbehandelingen – endodontologie
Esthetische tandheelkunde – mooie tanden
Gebitsslijtage Restauratieve tandheelkunde-Uitgebreide behandelplannen
Implantaten – implantologie
Kaakgewrichtsproblemen
Kinderen- Gewoon Gaaf methode
Kroon- en brugwerk
Frame protheses
Klik- en Kunstgebitten

SAMENWERKING
Wij kunnen de meeste behandelingen binnen onze praktijk uitvoeren, maar in sommige gevallen is de behandeling te complex of te risicovol. Op deze momenten zullen wij u verwijzen naar één van onze samenwerkingspartners.
Voorbeelden van verwijsmomenten kunnen zijn:

  • Zeer angstige of zeer jonge kinderen welke curatief behandeld moeten worden.
  • Herstellen van grote botdefecten tbv implantologie.
  • Parodontitis bij jonge patiënten <25 jaar.
  • Parodontitis welke onvoldoende behandelrespons laat zien.
  • Wanneer ondanks een uitgevoerde kanaalbehandeling een ontsteking aanwezig blijft.
  • Blijvende kaakgewrichtsklachten welke niet op therapie reageren.
  • Trauma’s aan het gezicht.
  • Verdachte afwijkingen in de kaak en weke delen worden verwezen naar de kaakchirurg.
  • Verstandskiezen welke in een ziekenhuis setting verwijderd dienen te worden.